Garneringar av tak och fasad

Garneringar av tak och fasad är faktiskt precis vad det låter som – något som både snyggar till och tätar taket eller fasaden på en byggnad. Vi har utfört många både stora och små garneringsarbeten på olika byggnader och har stora kunskaper om olika metoder och konstruktioner för garnering.

Garneringar gör man främst för att skydda byggnaden från att släppa in fukt i glipor som uppstår exempelvis vid kanterna på fönster, skorstenar och skarvar. Men garneringar har även ha en estetisk effekt på en byggnad.

Exempel på vanliga garneringar av tak och fasad är

Skorstenar

Skorstenen på en byggnad utsätts för mycket påfrestning och behöver kontinuerlig underhållning för att inte fukt ska läcka in.

Fönsterbleck

Fönsterblecken ska leda bort vattnet från fönstret så att det inte tränger in i väggen eller mellan glasen. Det är viktigt att hålla koll på sina fönsterbleck så att de inte är skadade och låter vatten tränga in i husets väggar.

Takstosar

Takstosarnas uppgift på ett tak är att hålla en vattentät anslutning mellan tätskikt och genomföringar såsom rör av diverse slag. Takstosarna är viktiga för takets tätning så att fukt inte tränger in i takkonstruktionen.

Stuprör och hängrännor

Stuprör och hängrännor är en viktig garnering på en byggnad som effektivt hjälper till med att leda bort vatten från både tak och vägar. Stuprören och hängrännorna behöver kollas och underhållas regelbundet och bytas ut när de blivit dåliga.

Kontakta oss