Fasadarbeten för en välmående byggnad

Till fasadarbeten räknas allt som har med fasaden att göra, från tvättning och målning till putsning och murning. Fasaden är otroligt viktig för hela byggnadens välmående varför allt fasadarbete bör utföras av hantverkare som är specialister inom fasadarbeten. Fasaden behöver underhållas på alla byggnader, från stugor och småhus till större bostadshus och industribyggnader.

Vi hjälper dig gärna att fräscha upp din fasad när den behöver renoveras, tvättas eller putsas. Fasaden skyddar ditt hus mot vind, väta och andra väderbovar, därför är det av stor vikt att hålla den i bra skick. Fasadarbeten kan innebära allt från stora totalrenoveringar till tvätt och puts.

Putsfasad

Vanliga fasadarbeten på putsfasad är tvättning, blästring och målning som behöver göras i undehållssyfte även på fasader i gott skick.

När en putsfasad har blivit så dålig att den inte går att renovera kan man behöva knacka ner den gamla putsen helt och lägga på ny. Då kan man eventuellt även behöva laga och förstärka stommen samtidigt. Men ofta behöver putsfasaden bara renoveras genom tvätt, lagning av skador och ommålning.

Tegelfasad

Precis som putsfasader behöver tegelfasader tvättas när väder och omgivande miljö har orsakat en beläggning på fasaden. Det kan utföras på hela fasader eller delar av fasader som är extra utsatta för smutsangrepp. På en tegelfasad som behöver renoveras kan man sätta upp en ny tegelbeklädnad eller byta ut skadade tegelstenar och fogar.

Övriga fasadarbeten

Exempel på övriga fasadarbeten vi utför är tilläggsisolering, montering av fasadskivor, putsning av tegelfasader och murning.

Kolla över din fasad med jämna mellanrum för att undvika att behöva göra ett allt för stort fasadarbete i onödan. Titta efter sprickor, slitna paneler, flagnande färg etc. Känner du dig osäker kan det vara bra att boka en konsultation med en professionell hantverkare med specialistkompetens inom fasadarbete. Vi hjälper gärna till att titta över din fasad.

Kontakta oss