Plåttak med bandtäckning och skivtäckning

Bandtäckning och skivtäckning på plåttak är ett bra alternativ för byggnader där både kvalitet och utseende har hög prioritet. När man lägger nya plåttak idag kan bandtäckning och skivtäckning hjälpa till att bevara en byggnads äldre karaktär. Vi har lång erfarenhet och stor expertis inom plåttak, kontakta ss för en konsultation om du behöver renovera ditt tak eller lägga nytt.

Plåttak genom tiderna

Plåt har använts långt över 100 år till takläggning, om än i olika varianter och tekniker. Från början använde man kopparplåt eller järnplåt för detta ändamål, vilket också kallas svartplåt. Den målades med tjära eller pigmenterad linolja för att skyddas mot korrision.

I slutet av 1800-talet började man i stället använda förzinkad stålplåt till läggning av plåttak. Tjäran fasades ut och man använde uteslutande linoljefärger till målningen av taken, som fortfarande målades på plats.

Idag används plåt av flertalet material för bandtäckning och skivtäckning. Bland annat aluminium, koppar, rostfritt stål, förzinkat stål och zink. Den plåt som används vid denna typ av takläggning i störst utsträckning är förzinkad stål, som man färgbelägger industriellt.

Skivtäckning

Från början fanns inga valsverk att tillverka plåtskivorna i. I stället fick man hamra plåten för hand. Detta resulterade i ganska små plåtskivor. Efter valsverkens inträde i plåttakens värld så har det blivit möjligt att tillverka allt större plåtskivor, och idag är det vanligt att skivorna som tillverkas är 1000×2000 mm i originalformat. När man täcker ett tak genom att falsa samman dessa plåtskivor får man ett plåttak med skivtäckning. Skivtäckning gör man främst på byggnader där man vill bevara det ursprungliga utseendet och karaktären.

Bandtäckning

Vanligare än skivtäckning är numer bandtäckning. Vid bandtäckning levereras plåten i långa band, oftast går ett helt band från taknocken till takfoten. Dessa band falsar man sedan ihop. Bandtäckning är en metod som kan användas på alla typer av tak som har en lutning. Metoden bör dock undvikas på helt platta tak. Vill man ändå använda sig av bandtäckning på ett tak utan lutning så måste man använda rostfritt står och sömsvetsa banden för att taket ska kunna stå emot vatten ordentligt.

Kontakta oss