Miljöpolicy

Borås Plåtslageri AB skall värna om miljön genom att:

 • Montera produkter som genom våra leverantörer redan är miljöanpassade.
 • Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.
 • Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.
 • Verka för att material tillverkas med minimalt av spill.
 • Tillämpa transportsystem som ger mer miljöanpassade totallösningar.
 • Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.
 • Följa lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

Borås Plåtslageri AB skall leverera material i rätt kvalité med utgångspunkt för objektets funktion.
Borås Plåtslageri AB skall leverera och installera rätt produkter i rätt tid med högsta kvalité.
För att livslängd, funktion och rätt kvalité skall uppnås utbildas alla anställda på Borås Plåtslageri AB efter gällande regler och förordningar. Utbildningarnas syfte är att säkerställa bästa kvalité på produkter och montering.
Efterkontroller ger möjlighet till att spåra eventuella felaktigheter i monterade produkter och utförda arbeten i efterhand.
För att uppfylla ovanstående krav utbildas all personal som påverkar kvalitén på produkter och tjänster.
Utbildning sker både externt och internt. All utbildning dokumenteras och bevaras.

Vår kvalitetsplan innehåller följande punkter:

 • Förbesiktning och startmöte
 • Instruktioner
 • Egenkontroll och mottagningskontroll, objekt anpassas
 • AMA-kurser, Heta arbeten, Lift/Ställningsutbildningar samt övriga utbildningar och certifieringar som krävs inom vårt verksamhetsområde
 • Dokumentation som objektanpassas
 • Slutbesiktning